Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Президент       Мірошников Юрій Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.09.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01030 м. Київ вулиця Лисенка, 4
4. Код за ЄДРПОУ 14348681
5. Міжміський код та телефон, факс 044 5815656 2308866
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.09.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.flyUIA.com в мережі Інтернет 29.09.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації:
ВІДОМОСТІ про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв Зміст інформації: Відомості про діючі представництва Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» № п/п Повне найменування відокремленого підрозділу юридичної особи Місцезнаходження представництва Дата прийняття рішення про утворення представництва Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про утворення представництва Причини прийняття рішення про утворення представництва Функції, які виконує представництво 1 Представництво МАУ в ТОВ «Міжнародний Аеропорт Одеса» 65054, Україна, м. Одеса, Аеропорт 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 2 Регіональне Представництво МАУ в Західній Україні, м. Львів 79003, Україна, м. Львів, Аеропорт 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 3 Представництво МАУ в м. Дніпропетровськ 49042, Україна, м. Дніпропетровськ, Аеропорт 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 4 Представництво МАУ в м. Харків 61031, Україна, м. Харків, вул. Ромашкіна, б.1 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 5 Представництво МАУ в Королівстві Іспанія 08820, Іспанія, м. Барселона, Терминал 1 Аеропорт, офіс 283/20041, вул. Ель-Прат-де-Льобрегат 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 6 Представництво МАУ в Швейцарська Конфедерація 8057, Швейцарія, м. Цюрих, вул.Аленмуштрассе, 15 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 7 Представництво МАУ в Російській Федерації РФ, 125009, м. Москва, Вознесенський провулок, буд. 17. 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 8 Представництво МАУ в Великій Британії "RH10 9RB, Великобританія, м. Кролі, Західний Суссекс, Гетвік роуд, Авіарепс Хауз – 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 9 Представництво МАУ у Францу?зькій Респу?бліці Франція, м. Париж, Аеропорт CDG 93290, термінал В 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 10 Представництво МАУ в Федерати?вній Респу?бліці Німе?ччина 10117, Німеччина, м. Берлін, Фрайдіхштрассе, б.95 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 11 Представництво МАУ в Грузії Грузія, м. Тбілісі, Леселідзе, Бізнес-центра «Каласі», б.301 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 12 Представництво МАУ в Респу?бліці А?встрія Postfach-1, 645.117 A,1300, м. Відень, Аеропорт 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 13 Представництво МАУ в Королівстві Бельгії 1831, Бельгія, м. Дігем, вул. Моммаертслаан, 18Б, Авіарепс, БВА Парк Хілл, Дж.І. 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 14 Представництво МАУ в Королівстві Нідерландів 1000 AЗ, Нідерланди, м. Амстердам, вул.Панамаллан, 100 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 15 Представництво МАУ в Сполучених Штатах Америки 14430, Нью-Йорк, Термінал 7, офіс 236, ДжФК Інтернешнл 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 16 Представництво МАУ в Азербайджа?нській Респу?бліці Хайят Редженсі Баку, Тавер 2, Ізмір стріт, Баку, Азербайджанська Республіка 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 17 Представництво МАУ в Республіці Узбекистан 100000, Республіка Узбекистан, м. Ташкент, вул. Усмана Носира, 20 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 18 Представництво МАУ в Італійській Республіці вул. Дела Мерчеде, 11, м. Рим, Італія 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 19 Представництво у Республіці Польща Республіка Польща, Варшава, вул. Сієна, 72, 3 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 20 Представництво у Китайській Народній Республіці Юридична адреса: Кімната 1905, Секція 2, № 2, Фангжуанг Соуз Роуд, 2, Околиця Фенгтай, м. Пекін, Китай. 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 21 Представництво у Державі Ізраїль Вул. Бен Егуда 1,Тель-Авів, 6380101, Ізраїль 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну. 22 Представництво у Республіці Вірменія Республіка Вірменія, 0002, місто Єреван, вул. Амирян 18/98. 28.09.2015 Наглядова Рада Представництво створено з метою забезпечення регулярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення комерційного навантаження та валютних надходжень; проведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку перевезень; організації та проведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на території іншої країни. Створення умов та розвиток продажу авіаційних перевезень МАУ на території інших країн із залученням усіх можливих джерел продажу; максимізація отримання прибутку з метою покриття власних витрат, експлуатаційних витрат та перерахування коштів в Україну.