Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Михайльо В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01001 м. Київ вул. Десятинна, 4/6
4. Код за ЄДРПОУ 23494714
5. Міжміський код та телефон, факс 044 490 46 00 044 490 46 01
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://alfabank.ua/ru/investor-relations/documents в мережі Інтернет 26.03.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.03.2018 звільнено Член Правління Павлік Володимир Миколайович НА 363196
26.06.1997 Деражнянським РВ УМВС України в Хмельницькій області
0
Зміст інформації:
26.03.2018 року рішенням Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК" виключено зі складу Правління ПАТ "АЛЬФА-БАНК" Павліка Володимира Миколайовича (паспорт: НА 363196, виданий Деражнянським РВ УМВС України в Хмельницькій області 26.06.1997 року). Підставою для прийняття рішення про виключення зі складу Правління ПАТ "АЛЬФА-БАНК" Павліка Володимира Миколайовича є рішення Спостережної ради ПАТ "АЛЬФА-БАНК". Строк, протягом якого Павлік Володимир Миколайович перебував на посаді члена Правління ПАТ "АЛЬФА-БАНК", становить 11 місяців (з 10.04.2017 року). На посаду, яку займав Павлік Володимир Миколайович в складі Правління ПАТ "АЛЬФА-БАНК, призначено Харченко Поліну Сергіївну (Член Правління, Директор з комплаєнс контролю та фінансового моніторингу ). Павлік Володимир Миколайович не має непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності. Павлік Володимир Миколайович часткою в статутному капіталі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не володіє.
26.03.2018 призначено Член Правління, Директор з комплаєнс контролю та фінансового моніторингу Харченко Поліна Сергіївна ВМ 691721
26.12.1998 Богунським РВ УМВС України в Житомирській області
0
Зміст інформації:
26.03.2018 року рішенням Спостережної ради Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" Харченко Поліну Сергіївну (паспорт: ВМ № 691721, 26.12.1998 року, виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирській області) призначено на посаду Члена Правління, Директора з комплаєнс контролю та фінансового моніторингу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬФА-БАНК". Харченко Поліну Сергіївну призначено на посаду Члена Правління, Директора з комплаєнс контролю та фінансового моніторингу у зв'язку з виробничою необхідністю. До призначення на посаду Члена Правління, Директора з комплаєнс контролю та фінансового моніторингу протягом останніх п'яти років Харченко Поліна Сергіївна обіймала наступні посади: з 23.02.2012 по 20.05.2016 - Директор Департаменту комплаєнс ПАТ "Промінвестбанк", з 23.05.2016 по 28.02.2018 - Директор департаменту фінансового моніторингу ПАТ АБ "Укргазбанк", з 01.02.2018 по 25.03.2018 Директор з комплаєнс контролю та фінансового моніторингу ПАТ "АЛЬФА-БАНК". Харченко Поліна Сергіївна призначена на посаду на невизначений строк Харченко Поліна Сергіївна не має непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності. Харченко Поліна Сергіївна часткою в статутному капіталі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не володіє.
26.03.2018 призначено Член Правління, Віце-Президент Карчажкін Олексій Євгенович 75 4574872
30.03.2017 ФМС 77920
0
Зміст інформації:
26.03.2018 року рішенням Спостережної ради Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" Карчажкіна Олексія Євгеновича (паспорт: 75 4574872, 30.03.2017 року, виданий ФМС 77920) призначено на посаду Члена Правління, Віце-Президента ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬФА-БАНК". Карчажкіна Олексія Євгеновича призначено на посаду Члена Правління, Віце-Президента у зв'язку з виробничою необхідністю. До призначення на посаду Члена Правління, Віце-Президента протягом останніх п'яти років Карчажкін Олексій Євгенович обіймав наступні посади: з 14.06.2011 по 11.06.2014 - Директор Дирекції "Москва" ТОВ "Хоум Кредіт Енд Фінанс Банк", з 16.06.2014 по 04.11.2014 - Директор цільового маркетингу та вторинних продаж ВАТ Банк "Откритіє", з 05.11.2014 по 26.11.2014- Старший Віце-Президент - Директор цільового маркетингу та вторинних продаж ПАТ "Ханти-Мансійський Банк "Откритіє", з 27.11.2014 по 11.05.2016 - Старший Віце-Президент - Директор з роздрібного бізнесу ПАТ "Ханти-Мансійський Банк "Откритіє", з 12.05.2016 по 21.08.2016 - Заступник Голови Правління ПАТ "Ханти-Мансійський Банк "Откритіє", з 22.08.2016 по 15.09.2017 - Старший Віце Президент - Директор з роздрібного бізнесу ПАТ Банк "Фінансова Корпорація Откритіє", з 23.10.2017 по 25.03.2018 Віце-Президент ПАТ "АЛЬФА-БАНК". Карчажкін Олексій Євгенович призначений на посаду на невизначений строк. Карчажкін Олексій Євгенович не має непогашених судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності. Карчажкін Олексій Євгенович часткою в статутному капіталі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не володіє.