Ми робимо
інформацію доступною
Розкриття інформації

Публічне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК" - 23494714

Дата, на яку складено інформацію: 02.09.2013
Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Найменування емітента цінних паперів за правочином Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
02.09.2013 Договір купівлі/продажу (продаж) Міністерство Фінансів України 00013480 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна UA4000166821 5000 7726.91
02.09.2013 Договір купівлі/продажу (продаж) Міністерство Фінансів України 00013480 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна UA4000166821 5000 7726.91
02.09.2013 Договір купівлі/продажу (продаж) Міністерство фінансів України 00013480 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна UA4000160642 3000 7843.46
02.09.2013 Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж) Товариство з обмеженою відповідальністю "Будспецсервіс" 32555547 Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна UA4000136881 11579 202.46
02.09.2013 Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж) Товариство з обмеженою відповідальністю "Будспецсервіс" 32555547 Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна UA4000136881 11928 202.46
02.09.2013 Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж) Товариство з обмеженою відповідальністю "Будспецсервіс" 32555547 Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна UA4000136881 11617 202.46
02.09.2013 Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж) Товариство з обмеженою відповідальністю "Будспецсервіс" 32555547 Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна UA4000136881 11928 202.46