Ми робимо
інформацію доступною
Розкриття інформації

Публічне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК" - 23494714

Дата, на яку складено інформацію: 29.08.2013
Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Найменування емітента цінних паперів за правочином Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
29.08.2013 Договір купівлі/продажу (продаж) МФУ 00013480 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна UA4000115117 20000 981.89
29.08.2013 Договір купівлі/продажу (купівля) Міністерство фінансів України 00013480 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна UA4000118871 8190 963.76
29.08.2013 Договір на виконання договору доручення (продаж) Приватре акціонерне товариство "НЕО ВІТА" 35372603 Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна UA4000169452 827850 50.5
29.08.2013 Договір на виконання договору доручення (продаж) Приватне акціонерне товариство "НЕО ВІТА" 35372603 Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна UA4000169486 835250 50.5
29.08.2013 Договір купівлі/продажу (купівля) Міністерство фінансів України 00013480 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна UA4000157127 1000 7657.61
29.08.2013 Договір купівлі/продажу (купівля) Міністерство фінансів України 00013480 Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна UA4000160659 20000 990.77