Ми робимо
інформацію доступною
Розкриття інформації

Публічне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК" - 23494714

Дата, на яку складено інформацію: 27.08.2013
Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Найменування емітента цінних паперів за правочином Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
27.08.2013 Договір купівлі/продажу (продаж) Міністерство фінансів України 00013480 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна UA4000158794 5000 7979.9
27.08.2013 Договір на виконання договору доручення (купівля) ПАТ "ДНІПРОСПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ" 00911204 Акція проста бездокументарна іменна UA4000101166 6458000 0.24
27.08.2013 Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж) Товариство з обмеженою відповідальністю "Будспецсервіс" 32555547 Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна UA4000136881 11617 210.56
27.08.2013 Договір на виконання договору доручення (продаж) Товарство з обмеженою відповідальністю "Буджитлостандарт" 35482058 Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна UA4000155253 419044 66