Ми робимо
інформацію доступною
Розкриття інформації

Публічне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК" - 23494714

Дата, на яку складено інформацію: 22.08.2013
Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Найменування емітента цінних паперів за правочином Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
22.08.2013 Договір купівлі/продажу (продаж) Міністерство Фінансів України 00013480 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна UA4000166821 5630 7696.36
22.08.2013 Договір купівлі/продажу (купівля) МФУ 00013480 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна UA4000115117 20000 980.48