Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація КУА

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Форвард" - 32439633

Річна інформація КУА за перше півріччя 2011

Склад регулярної інформації
Інформація про пайовий інвестиційний фонд Переглянути
Інформація про ІСІ Переглянути
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується пайовий інвестиційний фонд Переглянути
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду Переглянути
Перелік інвестицій в цінні папери Переглянути
Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна Переглянути
Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках Переглянути
Перелік інвестицій у банківські метали Переглянути
Перелік інших інвестицій Переглянути
Дебіторська заборгованість Переглянути