Ми робимо
інформацію доступною

Бази даних

36047620 - Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "БОГДАН-КАПІТАЛ"

  Інформація про емітента
  Інформація 5 та більше %
  Архів інформації 5 та більше %
  Річна інформація
  Hерегулярна інформація
  Інформація щодо вчинених правочинів на біржі
  Інформація щодо вчинених правочинів поза фондовою біржею
  Друковані видання
   Біржовий курс