Ми робимо
інформацію доступною

Власники крупних пакетів акцій

Приватне акцiонерне товариство "Авiакомпанiя "МIЖНАРОДНI АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ"

Дані станом на 3 кв 2012 р.


Депозитарій Власник Цінні папери Від загальної кількості (%)
ЕДРПОУ Назва Вид особи Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид, форма випуску та форма існування Номінальна вартість Кількість
за даними зберігача - ТОВ "Аваль-Брок"(Код за ЄДРПОУ: 19497799)
30370711 Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" Юридична Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЕПIТЕЛ IНВЕСТМЕНТ ПРОДЖЕКТ",
36843001,
UKR
Акції іменні прості бездокументарна 189.40 403445 74.1627
30370711 Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" Юридична "ОНТОБЕТ ПРОМОУШИНЗ ЛIМIТЕД",
CYP
Акції іменні прості бездокументарна 189.40 86555 15.9108
35917889 ПрАТ "ВДЦП" Юридична "ОНТОБЕТ ПРОМОУШИНЗ ЛIМIТЕД",
CYP
Акції іменні привілейовані бездокументарна 189.40 54000 9.9265

Обрати інший період

Рік Квартал
2020 1
2019 4 3 2 1
2018 4 3 2 1
2017 4 3 2 1
2016 4 3 2 1
2015 4
2014 4 3 2 1
2013 4 3 2 1
2012 4 3 2 1
2011 4 3 2 1
2010 4