Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


21.04.2008

Постанова № 177-КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 177-КУ

м.Київ

2008-04-21

Я, начальник територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві - Арсірій Ярослав Олександрович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України “ Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста – Панчука Юрія Валентиновича, у відношенні СЗАТ “Авіакомпанія „Міжнародні авіалінії України” (фактичне місцезнаходження: 01054, м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 63 А, код ЄДРПОУ 14348681; тел. (044) 581-56-56)(керівник та\або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з’явився),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 09 квітня 2008 року №199-КУ факт порушення СЗАТ “Авіакомпанія „Міжнародні авіалінії України” вимог ст.40 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” та п.3 гл.3 розд.4 „Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.06 №1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за №97/13364 (далі – Положення), а саме: несвоєчасне подання СЗАТ “Авіакомпанія „Міжнародні авіалінії України” щоквартальної інформації за ІV квартал 2007 року до територіального управління Комісії у м. Києві за місцезнаходженням товариства в електронній та паперовій формах (строк подання щоквартальної інформації за ІV квартал до 20.02.08, інформацію надано 24.03.08 за вх. №2486/04-05). Відповідно до ст.40 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” – регулярна інформація про емітента – річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді). Строки, порядок та форми подання регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до п.3 гл.3 розд.4 Положення - строк подання щоквартальної інформації не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, квартальної інформації за четвертий квартал – не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним роком (строк подання щоквартальної інформації за ІV квартал 2007 року до 20.02.08, інформацію надано 24.03.08 за вх. №2486/04-05), що свідчить про несвоєчасне надання інформації. СЗАТ “Авіакомпанія „Міжнародні авіалінії України” листом від 18.04.08 вх. №3592/09-20 було надано письмові пояснення, відповідно до яких: „...фінансові результати в інформації за 4 квартал 2007 року, повинні дорівнювати фінансовим результатам в інформації за 2007 рік. Тому, для розкриття та оприлюднення достовірної та правдивої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, щодо вартості чистих активів та фінансових результатів діяльності Авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" за 2007 рік у березні 2008 року в Авіакомпанії, за результатами 2007 року, були проведені аудит та податкова перевірка ДПІ у Шевченківському районі м. Києва. Тому, враховуючи вищезазначене, компанія оприлюднила и подала інформацію за ІV квартал 2007 року на наступний день після закінчення перевірки яка підтвердила результати.” Статтею 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації передбачена відповідальність юридичних осіб. Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 14 ст. 8, ст.11 Закону України ”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктами 3 розділу VII, 1.3 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затвердженим Рішенням Державної комісї з цінних паперів та фондового ринку Комісії від 11 грудня 2007 року №2272, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.12.2008 за №120/14811,

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне надання інформації накласти на СЗАТ “Авіакомпанія „Міжнародні авіалінії України” штраф у розмірі 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1020 (тисяча двадцять) гривень. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві. Постанову може бути оскарженого протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому чинним законодавством порядку.