Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


24.01.2008

Постанова № 03 -ХА

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Харківське ТУ


ПОСТАНОВА № 03 -ХА

м.Харків

2008-01-24

Я, заступник начальника Харківського територіального управління (далі – Харківське теруправління або ХТУ) Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія або ДКЦПФР) – начальник відділу регулювання ринку цінних паперів та нагляду за діяльністю інституційних інвесторів ХТУ ДКЦПФР - Потьомкін Юрій Сергійович, Уповноважена особа Комісії (доручення № 5 від 21.01.2008 р.), розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні Товариcтва з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Форвард” (далі – Компанія), місцезнаходження: 61003, м. Харків, порв. Університетський, 1; код за ЄДРПОУ: 32439633; банківські реквізити: …….; засоби зв‘язку: тел., факс: 8 (057) 731-40-95; електронна пошта: kua.forward@east.kharkov.ua,

ВСТАНОВИВ:

1. Компанія має ліцензію серії АВ № 115236 від 11.07.2006р. видану ДКЦПФР у відповідності до Рішення № 539 від 31.05.2006р., термін дії ліцензії - до 11.07.2011р., а також ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів серії АБ № 115929 від 17.10.2005р. видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України у відповідності до Рішення № 140 від 27.09.2005р., строком дії з 04.10.2005р. до 04.10.2008р. 2. В ході проведеної планової перевірки встановлено, що Договір № … про обслуговування активів ЗНВПІФ “Криптон” від 24.05.2006р. укладений Компанією з ВАТ банком “Фінанси та кредит”, не містить строку дії Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, що є порушенням в цій частині вимог п.п. 2.2. “Положення про вимоги до договору обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування”, затвердженого Рішенням ДКЦПФР 23.10.2001р. № 312 та зареєстрованого МЮУ 19.11.2001р. за № 958/6149. В ході перевірки Ліцензіатом вжито заходи для виправлення вищевказаного порушення, а саме: надіслано до Зберігача пропозицію щодо внесення до договору відповідних змін. 3. Для підтвердження виправлення вищезазначеного порушення Компанією до Харківського теруправління ДКЦПФР надано із супроводжувальним листом вих. № … від 20.12.2007р. (вх. № … від 21.12.2007р.) копію листа від ВАТ банку “Фінанси та кредит” (вих. № …. від 10.12.2007р.) з інформацією про отримання нової ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності (депозитарна діяльність зберігача цінних паперів), а також копію додаткової угоди до Договору № … від 24.05.2006р. про обслуговування активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду від 17.12.2007р. із зазначенням строку дії Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. 4. Вищезазначені факти підтверджуються актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 03-ХА від 16.01.2008 р. Враховуючи те, що на час розгляду справи вищевказане правопорушення було Компанією усунено (ще до складання акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 16.01.08 р.), на підставі п.3.5. “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених Наказом ДКЦПФР 09.01.1997р. № 2 (у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.2001р. № 27, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.03.2001р. за № 243/5434), -

ПОСТАНОВИВ:

1. Справу у відношенні Товариcтва з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Форвард” закрити у зв’язку з усуненням Компанією правопорушення на час розгляду справи. 2. Постанову направити протягом трьох робочих днів Товариcтва з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Форвард”. Ця постанова набирає чинності з дня її винесення. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому чинним законодавством порядку.