Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


07.11.2006

Постанова № 342-КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 342-КУ

м.Київ

2006-11-07

Я, начальник територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві - Безпалько Олександр Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст.9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності начальника відділу – Болтичевої Лариси Василівни, головного спеціаліста – Білоченко Тетяни Василівни та представника юридичної особи – Бобровнікова Олександра Федоровича, який діяв за довіреністю від 25.10.06 №1.7-13 у відношенні Спільного ЗАТ “Авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” (код ЄДРПОУ 14348681; місцезнаходження: 01054, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 63-а; тел.: 461-56-56).

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 26 жовтня 2006 року №342-КУ було встановлено факт порушення вимог ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” та п.3.1 “Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій”, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 10.02.2000 року №5 (зі змінами та доповненнями), а саме: не протягом двох робочих днів з дати виникнення події було надіслано реєструвальному органу (територіальному управлінню Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві) інформацію про зміни в персональному складі службових осіб емітента (рішення про зміни прийнято 01.07.05, 16.09.05, 16.06.06, 22.09.06; інформацію надано 26.09.06). До територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві була надана особлива інформація про зміни в персональному складі службових осіб Спільного ЗАТ “Авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” за вх. №7634/04-04 від 26.09.06. За результатами опрацювання особливої інформації було встановлено, що рішення про зміни в персональному складі службових осіб емітента прийнято 01.07.05, 16.09.05, 16.06.06, 22.09.06, а інформацію зареєстровано у територіальному управлінні Комісії у м. Києві 26.09.06, що є порушенням вимог ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” та п.3.1 “Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій”, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 10.02.2000 року №5 (зі змінами та доповненнями), оскільки вищезазначена інформація була надана до реєструвального органу не протягом двох робочих днів з дати виникнення події, за що ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” передбачена відповідальність. До підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів Спільним ЗАТ “Авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” було надано письмові роз’яснення, згідно яких, Авіакомпанією була надана інформація про зміни в персональному складі службових осіб емітента, яка не підпадає під п.2.2 Положення “Про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами – емітентами облігацій”, так як містить інформацію про зміни представників (фізичних осіб) від емітента облігацій (юридичної особи). Відповідно до п.2.2 Положення №5 від 10.02.2000 року “Про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами – емітентами облігацій” – інформація про зміни в персональному складі службових осіб емітента - інформація про звільнення та призначення посадових осіб, які вважаються такими відповідно до ст. 23 Закону України “Про господарські товариства”, зокрема, голова та члени виконавчого органу (правління), голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради). Таким чином, товариством було надано, саме, інформацію про зміни в персональному складі службових осіб емітента. До розгляду справи Спільним ЗАТ “Авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” додаткових письмових пояснень надано не було. Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктами 8.4., 18.3. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісії від 09 січня 1997 року № 2 у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2001 року № 27 (зі змінами та доповненнями),

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне надання інформації накласти на Спільне ЗАТ “Авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 23030300, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду), встановленому чинним законодавством порядок.