Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 23494714
Тип інформації Прийняття рішення про емісію цінних паперів, що перевищує 50% статутного капіталу або суми основних
Дата виникнення 28/12/2005
Дата публікації 28/12/2005
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Гладкий Вiктор Анатолiйович - Голова Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк"
Контактна особа* Краковна Олександра Абаївна - нач. вiддiлу правового забезпечення iнвестицiйної дiяльностi Юридичного управлiння. Тел: (044)490-46-38
E-mail* mail@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата прийняття рішення про емісію цінних паперів Вид цінних паперів Обсяг випуску (тис. грн.) Форма випуску Умови випуску та обігу Обсяг випуску від статутного капіталу (%) Обсяг випуску від суми вартості основних та оборотних коштів на початок звітного року (%) Примітки
28/12/2005 11 233000000 1 Додатковий випуск акцiй. Номiнальнавартiсть однiєї акцiї - 1 гривня. Кiлькiсть акцiй, що випускаються 233 000 000 (двiстi тридцять три мiльйони) шт. Акцiонери мають переважне право на придбання акцiй, що випускаються додатково. 183.5 23.1 Рiшення про емiсiю цiнних паперiв прийнято загальними зборами акцiонерiв ЗАТ "Альфа-Банк". Протокол №3/2005 28.12.2005 р.
28/12/2005 11 233000000 1 Додатковий випуск акцiй. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 1 гривня. Кiлькiсть акцiй, що випускаються - 233 000 000 (двiстi тридцять три мiльйони) шт. Акцiонери мають переважне право на придбання акцiй, що випускаються додатково. 183.5 23.1 Рiшення про емiсiю цiнних паперiв прийнято загальними зборами акцiонерiв ЗАТ "Альфа-Банк" (Протокол загальних зборiв акцiонерiв №3/2005 вiд 28.12.2005 р.)