Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 23494714
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 16/01/2006
Дата публікації 16/01/2006
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрiй Вiкторович - В. о. Голови Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк"
Контактна особа* Краковна Олександра Абаївна - нач. вiддiлу правового забезпечення iнвест. дiяльностi Юридичного уравлiння. Тел: (044)490-46-38
E-mail* mail@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
23494714 16/01/2006 1 Виконуючий обовязки Голови Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрiй Вiкторович 0 Змiни вiдбулися на пiдставi Протоколу засiдання Спостережної Ради ЗАТ "Альфа-Банк" №377 вiд 16.01.2006 р. Зазначена особа непогашеної судимостi не має.