Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 23494714
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 03/03/2006
Дата публікації 03/03/2006
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков А. В. - В. о. Голови Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк"
Контактна особа* Краковна Олександра Абаївна - гол. юрисконсульт вiддiлу правового забезпеч. поточної банкiвської дiяльностi Юридичного управлiння. Тел: (044)490-46-38
E-mail* mail@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
23494714 03/03/2006 0 Член Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вiкторiя Вiкторiвна 0 Рiшення про припинення повноважень Михайльо В. В. прийнято на засiданнi Спостережної Ради ЗАТ "Альфа-Банк" (Протокол засiдання Спостережної Ради №385 вiд 03.03.2006 р.) Зазначена особа непогашеної судимостi не має.