Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 23494714
Тип інформації Прийняття рішення про емісію цінних паперів, що перевищує 50% статутного капіталу або суми основних
Дата виникнення 23/01/2004
Дата публікації 27/01/2004
Найменування емітента* ЗАТ "Альфа-Банк"
Юридична адреса* М.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Снєгiрєв А. В. - Голова Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк"
Контактна особа* Краковна Олександра Абаївна - Головний спецiалiст вiддiлу правового забезпечення iнвестицiйної дiяльностi Юридичного управлiння. Тел: (044)490-46-38
E-mail* mail@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата прийняття рішення про емісію цінних паперів Вид цінних паперів Обсяг випуску (тис. грн.) Форма випуску Умови випуску та обігу Обсяг випуску від статутного капіталу (%) Обсяг випуску від суми вартості основних та оборотних коштів на початок звітного року (%) Примітки
23/01/2004 11 54000000 1 Додатковий випуск акцiй,
номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 1 грн., кiлькiсть акцiй, що випускаються - 54 млн. штук,
акцiї випускаються однiєю серiєю "С" №73 000 001-127 000 000;
всi акцїi розмiщуються мiж учасниками ЗАТ "Альфа-Банк"
73.97 9.75 Рiшення про додаткову емiсiю акцiй ЗАТ "Альфа-Банк" прийнято загальними зборами акцiонерiв, оформлене Протоколом засiдання загальних зборiв №1/2004 вiд 23.01.2004 р.