Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 23494714
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 08/04/2004
Дата публікації 08/04/2004
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо В. В. - В. о. Голови Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк"
Контактна особа* Краковна О. А. - Гол. спец. вiддiлу правового забезпеч. iнвестиц. дiяльностi Юридичного управлiння ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: (044)490-46-38
E-mail* mail@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
23494714 08/04/2004 0 Голова Спостережної Ради ЗАТ "Альфа-Банк" Савельєва Марина Георгiївна 0 непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; змiни сталися на пiдставi Протоколу загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Альфа-Банк" №2/2004 вiд 06.04.2004
23494714 08/04/2004 0 член Спостережної Ради Согiн Iгор Володимирович 0 непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; змiни сталися на пiдставi Протоколу загальних зборiв акцiонерiв №2/2004 вiд 06.04.2004
23494714 08/04/2004 0 член Спостережної Ради ЗАТ "Альфа-Банк" Луканов Олександр Костянтинович 0 непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; змiни сталися на пiдставi Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Альфа-Банк" №2/2004 вiд 06.04.2004
23494714 08/04/2004 1 Голова Спостережної Ради Луканов Олександр Костянтинович 0 непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; змiни сталися на пiдставi Протоколу загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Альфа-Банк" №2/2004 вiд 06.04.2004
23494714 08/04/2004 1 член Спостережної Ради Сильвестров Олександр Костянтинович 0 непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; змiни сталися на пiдставi Протоколу загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Альфа-Банк" №2/2004 вiд 06.04.2004 р.
23494714 08/04/2004 1 член Спостережної Ради Зубов Максим Геннадiйович 0 непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; змiни сталися на пiдставi Протоколу зборiв акцiонерiв ЗАТ "Альфа-Банк" вiд 06.04.2004