Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 23494714
Тип інформації Прийняття рішення про емісію цінних паперів, що перевищує 50% статутного капіталу або суми основних
Дата виникнення 27/02/2007
Дата публікації 27/02/2007
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрiй Вiкторович - Голова Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк"
Контактна особа* Полiщук Любов Валентинiвна - економiст Управлiння по роботi з борговими iнструментами. Тел: (044)490-46-00
E-mail* mail@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата прийняття рішення про емісію цінних паперів Вид цінних паперів Обсяг випуску (тис. грн.) Форма випуску Умови випуску та обігу Обсяг випуску від статутного капіталу (%) Обсяг випуску від суми вартості основних та оборотних коштів на початок звітного року (%) Примітки
27/02/2007 23 250000000 0 Закритий випуск. Кiлькiсть облiгацiй, що випускається - 250 000 штук. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї 1 000 гривень. Строк обiгу 366 днiв. Процентний доход - 12%. 69.44 115.698 Рiшення про випуск облiгацiй прийнято Правлiнням Банку (Протокол Правлiння №8 вiд 27.02.2007 р.)