Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 23494714
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 16/02/2007
Дата публікації 16/02/2007
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "Альфа-банк"
Юридична адреса* 01025, мiсто Київ, вулиця Десятинна, 4/6
Керівник* Малинська О.О. - В.о. Голови Правлiння
Контактна особа* Вiрченко Вячеслав Володимирович - Головний юрисконсульт вiддiлу правового забезпечення поточної банкiвської дiяльностi Юр.управлiння. Тел: 8044 490 46 00, 490 46 01
E-mail* mail@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
23494714 16/02/2007 0 Член Правiлння ЗАТ "Альфа-Банк" Крилов Олег Борисович 0 Змiни вiдбулись на пiдставi протоколу засiданя Спостережної Ради № 443 вiд 16.02.2007 року. Зазначена особа непогашеної судимостi немає.
23494714 16/02/2007 0 Член Правiлння ЗАТ "Альфа-Банк" Крилов Олег Борисович 0 Змiни вiдбулись на пiдставi протоколу засiданя Спостережної Ради № 443 вiд 16.02.2007 року. Зазначена особа непогашеної судимостi немає.
23494714 16/02/2007 0 Член Правiлння ЗАТ "Альфа-Банк" Крилов Олег Борисович 0 Змiни вiдбулись на пiдставi протоколу засiданя Спостережної Ради № 443 вiд 16.02.2007 року. Зазначена особа непогашеної судимостi немає.