Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 23494714
Тип інформації Прийняття рішення про емісію цінних паперів, що перевищує 50% статутного капіталу або суми основних
Дата виникнення 05/02/2007
Дата публікації 05/02/2007
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Малинська О. А. - В. о. Голови Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк"
Контактна особа* Краковна Олександра Абаївна - гол. юрисконсульт Вiддiлу правого забезпеч. поточної банкiвської дiяльностi Юридичного управлiння. Тел: (044)490-46-01, (044)490-16-84
E-mail* mail@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата прийняття рішення про емісію цінних паперів Вид цінних паперів Обсяг випуску (тис. грн.) Форма випуску Умови випуску та обігу Обсяг випуску від статутного капіталу (%) Обсяг випуску від суми вартості основних та оборотних коштів на початок звітного року (%) Примітки
05/02/2007 11 505000000 1 Додатковий випуск акцiй ЗАТ "Альфа-Банк", що розподiляється виключно серед акцiонерiв Банку шляхом закритого розмiщення. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 1 (одна) гривня. Кiлькiсть акцiй - 505 000 000 штук 140.277 233.709 Рiшення прийняте Загальними зборами акцiонерiв Банку ( Протокол №1/2007 вiд 05.02.2007)