Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 23494714
Тип інформації Одержання кредиту на суму, що перевищує 50% статутного капіталу або суми основних та оборотних кошті
Дата виникнення 29/11/2006
Дата публікації 29/11/2006
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* С. М. Половко - В. о. Голови Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк"
Контактна особа* Шлапак Олена Леонiдiвна - начальник вiддiлу мiжбанкiвських операцiй Управлiння оформлення банкiвських операцiй. Тел: (044)490-46-00
E-mail* mail@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Найменування установи,
що надала кредит
Дата підписання кредитної угоди Вид кредиту (фінансовий,
товарний, кредит під цінні папери,
інвестиційний податковий кредит)
Сума отриманого кредиту (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Термін користування кредитом (місяців) Сума кредиту по відношенню
до статутного капіталу на
початок звітного року (%)
Сума кредиту по відношенню
до суми вартості основних
та оборотних коштів
емітента на початок звітного року (%)
Примітки
Rabobank International, Лондонська фiлiя 24/11/2006 1 252500 9 15 198.819 179.553 Кредит надавався у доларах США ( 50 000 000 доларiв США). Данi в гривнях, що поданi у цiй звiтностi, перерахованi за курсом НБУ на дату виникнення подiї (5,05)