Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 23494714
Тип інформації Прийняття рішення про емісію цінних паперів, що перевищує 50% статутного капіталу або суми основних
Дата виникнення 01/11/2006
Дата публікації 01/11/2006
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков А. В. - Голова Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк"
Контактна особа* Полiщук Любов Валентинiвна - економiст по роботi з борговими iнструментами. Тел: (044)490-46-00, (044)490-46-01
E-mail* mail@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата прийняття рішення про емісію цінних паперів Вид цінних паперів Обсяг випуску (тис. грн.) Форма випуску Умови випуску та обігу Обсяг випуску від статутного капіталу (%) Обсяг випуску від суми вартості основних та оборотних коштів на початок звітного року (%) Примітки
01/11/2006 23 200000000 0 Кiлькiсть облiгацiй, що випускається - 200 тисяч штук. Облiгацiї випускаються однiєю серiєю.Строк обiгу - 5 рокiв. 55.556 142.22 Рiшення прийнято на засiданнi Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк" (Протокол №37 вiд 01.11.2006 р.) Попереднє рiшення про випуск облiгацiй ЗАТ "Альфа-Банк" , що оформлене Протоколом Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк" вiд 13.09.2006 №31 вiдмiнено.