Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 23494714
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 28/09/2006
Дата публікації 28/09/2006
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Половко С. М. - Т. в. о. Голови Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк"
Контактна особа* Краковна Олександра Абаївна - головний юрисконсульт вiддiлу правового забезпеч. поточної банк. дiяльн. Юридичного управлiння. Тел: (044)490-46-00, (044)490-46-01
E-mail* mail@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
23494714 28/09/2006 1 Член Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк" Колечко Дмитро Володимирович 0 Призначений на посаду на пiдставi Протоколу засiдання Спостережної Ради №425 вiд 28.09.2006 р. Непогашеної судимостi зазначена особа не має.
23494714 28/09/2006 1 Член Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк" Малiнська Олена Олександрiвна 0 Призначена на посаду на пiдставi Протоколу засiдання Спостережної Ради №425 вiд 28.09.2006р. Непогашеної судимостi зазначена особа не має.
23494714 28/09/2006 1 Член Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк" Колечко Дмитро Володимирович 0 Призначений на посаду на пiдставi Протоколу засiдання Спостережної Ради №425 вiд 28.09.2006 р. Непогашеної судимостi зазначена особа не має.
23494714 28/09/2006 1 Член Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк" Малiнська Олена Олександрiвна 0 Призначена на посаду на пiдставi Протоколу засiдання Спостережної Ради №425 вiд 28.09.2006р. Непогашеної судимостi зазначена особа не має.
23494714 28/09/2006 1 Член Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк" Колечко Дмитро Володимирович 0 Призначений на посаду на пiдставi Протоколу засiдання Спостережної Ради №425 вiд 28.09.2006 р. Непогашеної судимостi зазначена особа не має.
23494714 28/09/2006 1 Член Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк" Малiнська Олена Олександрiвна 0 Призначена на посаду на пiдставi Протоколу засiдання Спостережної Ради №425 вiд 28.09.2006р. Непогашеної судимостi зазначена особа не має.