Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 23494714
Тип інформації Прийняття рішення про емісію цінних паперів, що перевищує 50% статутного капіталу або суми основних
Дата виникнення 13/09/2006
Дата публікації 13/09/2006
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков А.В. - Голова Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк"
Контактна особа* Полiщук Любов Валентинiвна - економiст Управлiння по роботi з борговими iнструментами. Тел: 8-044-490-46-00, 490-46-01
E-mail* mail@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата прийняття рішення про емісію цінних паперів Вид цінних паперів Обсяг випуску (тис. грн.) Форма випуску Умови випуску та обігу Обсяг випуску від статутного капіталу (%) Обсяг випуску від суми вартості основних та оборотних коштів на початок звітного року (%) Примітки
13/09/2006 23 150000000 0 Кiлькiсть облiгацiй, що випускається - 150 тисяч штук. Облiгацiї випускаються однiєю серiєю. Строк обiгу 60 мiсяцiв з дати початку розмiщення. 118.11 124.421 --