Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 23494714
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 17/07/2006
Дата публікації 17/07/2006
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна,4/6
Керівник* Волков Андрiй Вiкторович - Голова Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк"
Контактна особа* Краковна Олександра Абаївна - гол. юрисконсульт вiддiлу правового забезпеченн поточ. банкiвької дiяльностi Юридичного управлiння. Тел: (044)490-46-38
E-mail* mail@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
23494714 17/07/2006 1 Член Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк" Крилов Олег Борисович 0 Призначений на посаду Члена Правлiння на пiдставi Протоколу засiдання Спостережної Ради №410 вiд 17.07.2006. Нпогашеної судимостi у зазначеної особи немає
23494714 17/07/2006 1 Член Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк" Бобишев Андрiй Олександрович 0 Призначений на посаду Члена Правлiння на пiдставi Протоколу Спостережної Ради №410 вiд 17.07.2006. Непогашеної судимостi у зазначеної особи немає