Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 23494714
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 29/06/2006
Дата публікації 29/06/2006
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрiй Вiкторович - Голова Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк"
Контактна особа* Краковна Олександра Абаївна - гол. юрисконсульт вiддiлу прав. забезпеч. поточної банков. дiяльностi Юридичного управлiння. Тел: (044) 490-46-38
E-mail* mail@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
23494714 29/06/2006 1 Голова Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрiй Вiкторович 0 Змiни вiдбулися у зв'язку з погодженням Нацiональним Банком України призначення Волкова А. В. на посаду Голови Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк". Зазначена особа непогашеної судимостi не має.