Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 23494714
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 01/06/2004
Дата публікації 03/06/2004
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Снєгiрєв А.В. - Головf Правлiння ЗАТ "Альфа-Банк"
Контактна особа* Краковна О. А. - Гол. спец. вiддiлу правового забезпеч. iнвестиц. дiяльностi Юридичного управлiння ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: (044)490-46-38
E-mail* mail@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
23494714 01/06/2004 1 член Правлiння Грiнченко Олексiй Миколайович 0 Призначений на пiдставi Протоколу засiдання Спостережної ради №264 вiд 01.06.2004; Судимостi не має
23494714 01/06/2004 1 член Правлiння Грiнченко Олексiй Миколайович 0 Призначений на пiдставi Протоколу засiдання Спостережної ради №264 вiд 01.06.2004; Судимостi не має