Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 03.09.2007
Дата публікації 04.09.2007 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
03.09.2007 року рішенням загальних зборів акціонерів вирішено внести зміни до складу посадових осіб Закритого акціонерного товариства "Альфа-Банк", а
саме: ввести пана Главацького Андрія Миколайовича (паспорт СК 686399 виданий 29 жовтня 1997 року Вишгородським РО ГУМВС України в Київській області) до складу Ревізійної комісії Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є підпункт 4 пункту 7.2.2 Статуту Закритого акціонерного товариства "Альфа-Банк", відповідно до якого до компетенції Загальних Зборів Акціонерів належить обрання членів Ревізійної комісії.
Пана Главацького Андрія Миколайовича призначено на посаду в зв’язку із необхідністю дотримання пункту 7.5.6 Статуту Закритого акціонерного товариства "Альфа-Банк", відповідно до якого кількісний склад Ревізійної Комісії визначається Загальними Зборами при її призначенні, але має бути не менше ніж п’ять осіб.
Главацький А.М. до призначення на посаду члена Ревізійної комісії ЗАТ «Альфа-Банк» працював на посаді фінансового директора “Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited”.
Строк призначення пана Главацького А.М. на посаду члена Ревізійної комісії ЗАТ "Альфа-Банк" відповідно до пункту 7.5.6 Статуту ЗАТ «Альфа-Банк» складає 3 (три) роки.
Пан Главацький Андрій Миколайович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Главацький Андрій Миколайович часткою в статутному капіталі ЗАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович