Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 23.07.2007
Дата публікації 24.07.2007 13:11:10
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про розміщення цінних паперів прийняте 23 липня 2007 року Правлінням ЗАТ "Альфа-Банк".
Випускається 600 000 (Шістсот тисяч) облігацій номінальною вартістю 1000,00 (Одна тисяча) гривень, загальна номінальна вартість випуску - 600 000 000,00 (Шістсот мільйонів) гривень.
Облігації випускаються двома серіями: серія F та серія G.
Серія F: 290 000 (Двісті дев’яносто тисяч) іменних відсоткових облігацій у бездокументарній формі, без додаткового забезпечення.
Серія G: 310 000 (Триста десять тисяч) іменних відсоткових облігацій у бездокументарній формі, з додатковим забезпеченням.
Співвідношення номінальної вартості облігацій серії F, що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента – 33,526%.
Співвідношення номінальної вартості облігацій серії G, що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента – 35,838%.
Співвідношення номінальної вартості облігацій, що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента – 69,364%.
Співвідношення номінальної вартості облігацій, що перебувають в обігу, до розміру статутного капіталу емітента – 66,474%.
Спосіб розміщення – відкрите (публічне) розміщення.
Права, що надаються власникам облігацій:
- право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- право на отримання процентного доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного процентного періоду;
- право подавати емітенту облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх обігу;
- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.
Оплата облігацій здійснюється грошовими коштами у національній валюті України - гривні.
Мета та напрями використання залучених коштів - уся сума залучених від продажу облігацій коштів (100% від залучених коштів) буде спрямована на збільшення кредитно-інвестиційного портфеля Банку.
Члени Правління не придбавали та не мають наміру придбавати облігації, що заплановані до розміщення.
Конвертація облігацій в акції емітента не передбачена.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович