Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 25.06.2007
Дата публікації 26.06.2007 15:39:13
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента ЗАТ „Альфа-Банк”
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ЗАТ „Альфа-Банк”
1.2. Організаційно-правова форма емітента Закрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 23494714
1.4. Місцезнаходження емітента 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044)490-46-00
1.6. Електронна поштова адреса емітента mail@alfabank.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації -----------------
1.8. Вид особливої інформації: Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення

В результаті зарахування акцій додаткової емісії ЗАТ „Альфа-Банк” на рахунки акціонерів, кількість акцій акціонера ЗАТ „Альфа-Банк ” - компанії АВН Ukraine Limited збільшилась на 504 999 242 штук.
В результаті зазначеної трансакції кількість акцій ЗАТ „Альфа-Банк”, що належить компанії АВН Ukraine Limited, становить 864 967 580 акцій (99,9963%)
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

В.о. Голови Правління
ЗАТ „Альфа-Банк” Половко С.М.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович