Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 01.04.2010
Дата публікації 01.04.2010 15:10:28
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* Aleksander.Ruzhanskyy@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
01.04.2010 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Йонаха Йоханна (паспорт: P AUT 1845432, виданий 30/04/2007 року) призначено Головою Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Йонаха Йоханна призначено Головою Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Йонах Йоханн до призначення Головою Спостережної Ради працював на посаді Голови Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Йонах Йоханн призначений на посаду на невизначений строк.
Пан Йонах Йоханн непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Йонах Йоханн часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна