Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата здійснення дії: 15.03.2010
Дата публікації 16.03.2010 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* Aleksander.Ruzhanskyy@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Облігації іменні процентні ПАТ «Альфа-Банк» серій D, F, G були виключені Котирувального листа 2 рівня Списку ПФТС рішенням Управління інформації та лістингу №2202/2010/04(л) від 22.02.2010, про що ПАТ «Альфа-Банк» отримав інформацію 15 березня 2010 року.
Найменування фондової біржі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС»,
Номінальна вартість облігацій серій D, F, G – 1000,00 гривень, форма існування – бездокументарна.
Кількість облігацій серії D - 200 000 штук.
Кількість облігацій серії F - 290 000 штук.
Кількість облігацій серії G - 310 000 штук.
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів – 100%,
Випуск облігацій ПАТ «Альфа-Банк» серії D зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.12.2006 свідоцтво №783/2/06.
Випуск облігацій ПАТ «Альфа-Банк» серії F зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 07.09.2007 свідоцтво №543/2/07.
Випуск облігацій ПАТ «Альфа-Банк» серії G зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 07.09.2007 свідоцтво №544/2/07.
Рішення про делістинг облігацій було прийняте Управлінням інформації та лістингу ПАТ «Фондова біржа ПФТС» №2202/2010/04(л) від 22.02.2010 через невідповідність облігацій умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу. Рішення про виключення облігацій з лістингу набуло чинності 23 лютого 2010р.
У ПАТ «Альфа-Банк» більше немає цінних паперів, які пребувають в лістингу.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна