Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 14.01.2010
Дата публікації 15.01.2010 17:10:02
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
В результаті зарахування акцій ПАТ «Альфа-Банк», придбаних у акціонера Ольшанської Л.Г. у кількості 20 094 штук, кількість акцій акціонера ПАТ „Альфа-Банк ” - компанії АВН Ukraine Limited збільшилась на 20 094 штук.
В результаті зазначеної трансакції кількість акцій ПАТ „Альфа-Банк”, що належить компанії АВН Ukraine Limited, становить 2 976 561 606 акцій (99,999886%)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна