Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата здійснення дії: 12.01.2010
Дата публікації 14.01.2010 11:10:05
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Облігації іменні процентні ПАТ «Альфа-Банк» серії С 12 січня 2010 року були з виключені Котирувального листа 2 рівня Списку ПФТС.
Найменування фондової біржі – ПАТ «Фондова біржа ПФТС»,
Номінальна вартість облігацій – 1000,00 гривень,
Кількість – 50 000 облігацій.
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів – 100%,
Випуск облігацій ПАТ «Альфа-Банк» серії С зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30.11.2005 свідоцтво №382/2/05.
Рішення про делістинг облігацій було прийняте ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (наказ №1239 від 11.01.2010) через невідповідність облігацій умовам лістингу. Рішення про виключення облігацій з лістингу набуває чинності 12 січня 2010р.
У лістингу знаходяться також іменні відсоткові облігації ПАТ «Альфа-Банк» серії D у кількості 200 000 штук, серії F у кількості 290 000 штук та серії G у кількості 310 000 штук; які надають своїм власникам наступні права:
- право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- право на отримання процентного доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного процентного періоду;
- право подавати емітенту облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх обігу;
- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна