Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 30.11.2009
Дата публікації 03.12.2009 09:30:11
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
30.11.2009 року рішенням Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Бобишева Андрія Олександровича (паспорт: 45 04 491794, виданий Вiддiлом мiлiцiї району "Пiвнiчний" м. Москва, 18.07.2003р.) виключено зі складу Правління Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є рішення Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Бобишева Андрія Олександровича виключено зі складу Правління в зв’язку з виробничою необхідністю.
Бобишев Андрій Олександрович до виключення зі складу Правління працював на посаді Директора Блоку «Ринки капіталу», Члена Правління ПАТ «Альфа-Банк».
Бобишева Андрія Олександровича виключено зі складу Правління ПАТ «Альфа-Банк» на невизначений строк.
Бобишев Андрій Олександрович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Бобишев Андрій Олександрович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна