Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 30.11.2009
Дата публікації 03.12.2009 09:30:10
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
30.11.2009 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Хальперіна Філіпа (паспорт: 710929215, виданий Державним департаментом США, 19.07.2005р.) призначено Членом Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Хальперіна Філіпа призначено Членом Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Хальперін Філіп до призначення Членом Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Хальперіна Філіпа призначено на посаду на невизначений строк.
Пан Хальперін Філіп непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Хальперін Філіп часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна