Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 30.11.2009
Дата публікації 03.12.2009 09:10:03
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
30.11.2009 року рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Луканова Олександра Костянтиновича (паспорт: 45 09 444232, виданий Відділенням по району Басманний ОУФМС Росії по м. Москві, 26.12.2007р.) відкликано з посади Заступника Голови Спостережної Ради - Президента Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Луканова Олександра Костянтиновича відкликано з посади Заступника Голови Спостережної Ради - Президента в зв’язку з виробничою необхідністю.
Луканов Олександр Костянтинович до відкликання з посади Заступника Голови Спостережної Ради - Президента працював на посаді Заступника Голови Спостережної Ради - Президента ПАТ «Альфа-Банк».
Луканов Олександр Костянтинович відкликаний з посади Заступника Голови Спостережної Ради - Президента ПАТ «Альфа-Банк» на невизначений строк.
Луканов Олександр Костянтинович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Луканов Олександр Костянтинович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна