Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 30.10.2009
Дата публікації 02.11.2009 15:10:03
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
30.10.2009 року рішенням Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Волкова Андрія Вікторовича (КЕ 700986, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, 17 червня 1997 року) виключено зі складу Правління Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Волкова Андрія Вікторовича виключено зі складу Правління в зв’язку з виробничою необхідністю.
Волков Андрій Вікторович до виключення зі складу Правління працював на посаді Першого Заступника Голови Правління, Члена Правління ПАТ «Альфа-Банк».
Волков Андрій Вікторович виключений зі складу Правління на невизначений строк.
Пан Волков Андрій Вікторович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Волков Андрій Вікторович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна