Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 23.10.2009
Дата публікації 26.10.2009 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
23.10.2009 року рішенням Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» Костючка Олега Олексійовича (паспорт: СН № 315036, виданний Московським РУГУ МВС України в місті Києві, 06.11.1998р.) призначено Членом Правління, Фінансовим Директором Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є рішення Спостережної ради ПАТ «Альфа-Банк».
Пана Костючка Олега Олексійовича призначено Членом Правління, Фінансовим Директором в зв’язку з виробничою необхідністю.
Костючок Олег Олексійович до призначення Членом Правління, Фінансовим Директором працював на посаді Директора Департаменту фінансового контролінгу ПАТ «Альфа-Банк».
Костючка Олега Олексійовича призначено Членом Правління, Фінансовим Директором ПАТ «Альфа-Банк» на невизначений строк.
Костючок Олег Олексійович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Костючок Олег Олексійович часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володіє

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна