Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 14.09.2009
Дата публікації 15.09.2009 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Михайльо Вікторія Вікторівна - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
14.09.2009 року у зв’язку із смертю із складу Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк» вибув член Спостережної Ради Фенівес Аларіх (паспорт L 0136495 1, виданий 11.11.2004 року паспортним відділом № 62 Магістрату міста Відень, Австрія)
Підставою для вибуття пана Фенівеса Аларіха із складу Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк» є смерть пана Фенівеса Аларіха
Пан Фенівес Аларіх вибув із складу Спостережної Ради в зв’язку із смертю.
Пан Фенівес Аларіх до вибуття зі складу Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк» з 2005 року.
На посаду, яку займав пан Фенівеса Аларіх в складі Спостережної Ради ПАТ «Альфа-Банк» нікого не призначено.
Пан Фенівес Аларіх непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Фенівес Аларіх часткою в статутному капіталі ПАТ «Альфа-Банк» не володів.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Михайльо Вікторія Вікторівна