Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 27.07.2009
Дата публікації 28.07.2009 17:50:06
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
27.07.2009 року рішенням Спостережної Ради Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк» Малинську Олену Олександрівну (паспорт: РО 418714, виданий 22 березня 2007) виключено зі складу Правління Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Спостережної Ради ЗАТ «Альфа-Банк».
Пані Малинську Олену Олександрівну виключено зі складу Правління в зв’язку з виробничою необхідністю.
Малинська Олена Олександрівна до виключення зі складу Правління працювала на посаді Заступника Голови Правління, Члена Правління-Фінансового директора ЗАТ «Альфа-Банк».
Малинська Олена Олександрівна виключена зі складу Правління на невизначений строк.
Пані Малинська Олена Олександрівна непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пані Малинська Олена Олександрівна часткою в статутному капіталі ЗАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович