Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.03.2009
Дата публікації 05.06.2009 15:50:03
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
25.03.2009 року рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк» Кажмеровскі Томаша (AL 5541459) звільнено зі складу Спостережної Ради Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Альфа-Банк».
Пана Кажмеровскі Томаша звільнено зі складу Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Кажмеровскі Томаш до звільненння зі складу Спостережної Ради працював на посаді Члена Спостережної Ради ЗАТ «Альфа-Банк».
Кажмеровскі Томаш звільнений зі складу Спостережної Ради ЗАТ «Альфа-Банк» на невизначений строк.
Пан Кажмеровскі Томаш непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Кажмеровскі Томаш часткою в статутному капіталі ЗАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович