Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 01.06.2009
Дата публікації 01.06.2009 17:23:10
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
01.06.2009 року рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк» Косогова Андрія Миколайовича (45 08 499620, виданий ВВС району Новокосіно м. Москва 28.03.06 року, код підрозділу 772-045) відкликано з посади Голови Спостережної Ради Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Альфа-Банк».
Пана Косогова Андрія Миколайовича відкликано з посади Голови Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Косогов Андрій Миколайович до відкликання з посади Голови Спостережної Ради працював на посаді Голови Спостережної Ради ЗАТ «Альфа-Банк».
Косогов Андрій Миколайович відкликаний з посади Голови Спостережної Ради ЗАТ «Альфа-Банк» на невизначений строк.
Косогов Андрій Миколайович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Косогов Андрій Миколайович часткою в статутному капіталі ЗАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович