Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.03.2009
Дата публікації 26.03.2009 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
25.03.2009 року рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк» Йонаха Йоханна (паспорт: P AUT 1845432, виданий 30/04/2007 року) призначено Членом Спостережної Ради Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Альфа-Банк».
Пана Йонаха Йоханна призначено Членом Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Йонах Йоханн. до призначення Членом Спостережної Ради працював на посаді Голови Ради Директорів ВАТ «Альфа-Банк».
Йонах Йоханн призначений на посаду на невизначений строк.
Пан Йонах Йоханн непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Йонах Йоханн часткою в статутному капіталі ЗАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович