Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.03.2009
Дата публікації 26.03.2009 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
25.03.2009 року рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк» Савченка Олексія Володимировича (паспорт: 45 04 051678, виданий ВВС «Марьіна Роща» м. Москва 27.09.2002 року) призначено Членом Спостережної Ради Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Альфа-Банк».
Пана Савченка Олексія Володимировича призначено Членом Спостережної Ради в зв’язку з виробничою необхідністю.
Савченко Олексій Володимирович до призначення Членом Спостережної Ради працював на посаді Директора з стратегічного планування Московського представництва «СіТіЕф Консалтанси Лімітед».
Савченко Олексій Володимирович призначений на посаду на невизначений строк.
Пан Савченко Олексій Володимирович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Савченко Олексій Володимирович часткою в статутному капіталі ЗАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович