Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 29.01.2009
Дата публікації 02.02.2009 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
29.01.2009 року рішенням Спостережної Ради Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк» Висоцького Олега Федоровича (паспорт СО 457295, виданий 31 серпня 2000 року Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві) виключено зі складу Правління Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Спостережної Ради ЗАТ «Альфа-Банк».
Пана Висоцького Олега Федоровича виключено зі складу Правління в зв’язку з виробничою необхідністю.
Висоцький ОлегФедорович до виключення зі складу Правління працював на посаді Члена Правління-Директора Департаменту з підтримки інформаційних банківських систем ЗАТ «Альфа-Банк».
Висоцький ОлегФедорович виключений зі складу Правління на невизначений строк.
Пан Висоцький Олег Федорович непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Висоцький Олег Федорович часткою в статутному капіталі ЗАТ «Альфа-Банк» не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович