Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
Дата здійснення дії: 30.04.2007
Дата публікації 07.05.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Центр Інвест-4"
Юридична адреса* 01133, м.Київ, пров. Лабораторний, 1
Керівник* Довжок Валерій Євгенович - Президент (Голова спостережної ради). Тел: 0444941108
E-mail* centrinvest4@congress.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів від 30 квітня 2007року було прийняте рішення здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, в разі якщо ці акціонери акціонери не голосували за прийняття загальними зборами рішення про деномінацію акцій або голосували проти рішення про деномінацію акцій і звернулися до товариства з письмовою заявою про викуп акцій.
Період викупу з 08 травня 2007року по 23 травня 2007року. Метою викупу акцій є захист прав акціонерів. Ціна викупу акцій за домовленістю сторін - не нище номінальної, номінальна вартість акцій становить 0,25 грн. За результатами діяльності Товариства у 2006 році отримано збиток. Підлягають викупу прості іменні акції. Кількість та сіввідношення акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу не визначено. Коло осіб у яких викуповуються акції не визначено. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видано ДКЦПФР 21.07.05р. , реєстраційний № 340/1/05

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Президент (Голова спостережної ради) Довжок Валерій Євгенович