Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 08.12.2008
Дата публікації 10.12.2008 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
08.12.2008 року рішенням Спостережної Ради Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк» Качмарека Піотра Януша (паспорт АТ 4510762, виданий 31 жовтня 2007 року Нижньосілезьким Воєводою /1/) призначено Членом Правління Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк».
Підставою для прийняття рішення є Рішення Спостережної Ради ЗАТ «Альфа-Банк».
Пана Качмарека Піотра Януша призначено Членом Правління в зв’язку з виробничою необхідністю.
Качмарек П.Я. до призначення Членом правління працював на посаді Першого заступника Голови Правління АТ «Індекс-Банк».
Качмарек П.Я. призначений на посаду на невизначений строк.
Пан Качмарек Піотр Януш непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Пан Качмарек Піотр Януш часткою в статутному капіталі ЗАТ «Альфа-Банк» не володіє.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади

Голова Правління

______________ А.В. Волков (ініціали та прізвище керівника)

М. П. 10 грудня 2008 року (дата)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович