Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Дата здійснення дії: 20.10.2008
Дата публікації 21.10.2008 12:10:34
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Зміст інформації:
20.10.2008 року Правлінням ЗАТ «Альфа-Банк» було прийнято рішення про створення Представництва ЗАТ «Альфа-Банк» в Сінгапурі, з метою розвитку відносин ЗАТ «АЛЬФА-БАНК» з банками, фінансовими організаціями та корпоративним сектором країн Азіатського та Тихоокеанського регіонів, а також забезпечення подальшої можливості залучення фінансових ресурсів ЗАТ «АЛЬФА-БАНК» з допомогою різноманітних фінансових інструментів.

Повне найменування:
Представництво Закритого акціонерного товариства «Альфа-Банк» в Сінгапурі.

Місцезнаходження:
Рафл Плейс 50, Сінгапур Ленд Тауер № 16, Сінгапур, 048623

Функції:
- спостереження та вивчення економічної ситуації в Сінгапурі, її грошово-кредитної та фінансової політики, ситуації у зовнішньоекономічній сфері, становища у банківському секторі Сінгапура;
- спостереження та вивчення фінансового ринку Сінгапура, включаючи ринок цінних паперів, валютний ринок, ринок капіталів;
- збір та отримання відповідно до законодавства Сінгапура економічної та правової інформації, що представляє інтерес для Банку і його клієнтів;
- вивчення та аналіз законодавства Сінгапура у сферах банківcької діяльності, валютних операцій і валютного регулювання, ринку цінних паперів, зовнішньоекономічної діяльності, податків і зборів, роздержавлення та приватизації, а також інших сферах, які представляють інтерес для Банку і його клієнтів;
- представництво інтересів Банку в державних органах Сінгапура, у міжнародних організаціях, які є в наявності в Сінгапурі, перед організаціями та громадянами; захист прав та інтересів Банку в судах, господарських, третейських (арбітражних) судах Сінгапура, державних органах з усіма правами, наданими законом позивачеві, відповідачеві, третім особам, стягувачеві, боржникові на підставі належним чином оформленої довіреності від імені Банку;
- надання зацікавленим особам необхідної інформації про діяльність Банку;
- консультування Банку і його клієнтів з питань економічної ситуації в Сінгапурі, стану банків, підприємств, установ і організацій та з інших питань, пов’язаних з представництвом та захистом інтересів Банку;
- сприяння у встановленні кореспондентських та інших відносин Банку з банками Сінгапура;
- реалізація політики Банку в області громадських зв'язків на території Сінгапура;
- вивчення можливостей і створення пропозицій з питань діяльності Банку в Сінгапурі.


В.о. Голови Правління
ЗАТ «Альфа-Банк» С.М. Половко

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович