Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 26.08.2008
Дата публікації 26.08.2008 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк"
Юридична адреса* 01025, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
Керівник* Волков Андрій Вікторович - Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк". Тел: 0444904600
E-mail* ygrachev@alfabank.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
В результаті зарахування акцій додаткової емісії ЗАТ „Альфа-Банк” на рахунки акціонерів, кількість акцій акціонера ЗАТ „Альфа-Банк ” - компанії АВН Ukraine Limited збільшилась на 504 999 238 штук.
В результаті зазначеної трансакції кількість акцій ЗАТ „Альфа-Банк”, що належить компанії АВН Ukraine Limited, становить 2 249 675 491 акцій (99,9985%)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління ЗАТ "Альфа-Банк" Волков Андрій Вікторович